Info

Het ontstaan van de Danziger Hoogvlieger.

Reeds voor 1800 vliegen er boven de steden, welke aan de rivier de Weichsel zijn gelegen, duiven rond, welke we als de stamvaders en- moeders van de huidige Danziger Hoogvlieger kunnen beschouwen.
Deze dieren leken in de verste verte niet op de Danziger, welke we nu in de tentoonstellings kooien aantreffen. Ze hadden een "afhangend" lichaam; een laag in de nek gelegen kapje, terwijl de oogkleur vaak rood en niet helder was.

De veredeling gaat langzaam verder. Tijdens de belegerig van Danzig door de Fransen (1807/1808) moeten er volgens overleveringen, welke genoemd worden in het boek van Lavalle en Lietze "Die Taubenrassen" Berlin 1905 reeds Danzigers hebben rondgevlogen, welke al meer dan de huidige gingen lijken.
Let wel.
Het gaan in deze tijden hoofdzakelijk over de Danziger, welke prestaties als hoogvlieger moet leveren. Het werken naar de duif, zoals we die nu kennen, is een lang proces geweest van kruisen en selecteren. Toch komen we steeds dichter bij het in onze ogen edeale dier. Dit is helaas wel ten koste van het vliegvermogen gegaan.

Rond 1900 worden de Danzigers in Duitsland dermate populair dat er gesloten werd een speciaalclup op te richten. (1909) Deze ruim 90-jarige is nog heel vitaal wat blijkt uit het groeiende aantal fokkers van de Danziger, welke lid zijn.

23 Juli 1990 werd de Nederlandse speciaalclub van de Danzigers opgericht. Er word samenwerking gevonden met de DEV, dit staat voor: Danziger Europaverband Hierbij zijn aangesloten:

Duitsland
Zwitserland
Polen
Hongarije
Nederland